Home » Mijn eigen scholen » Vredeman de Vries academie in Leeuwarden

Vredeman de Vries academie

in Leeuwarden

Een kunstschool die ik zelf als eerste les kon krijgen is de Vredemen de Vries academie geweest in Leeuwarden. Het was de enige kunstacademie die je destijds had in Leewarden en echter alleen een avondschool opleiding. Misschien niet onbelangrijk is het dan om te gaan bekijken wie die Vredeman de Vries eigenlijk was en waarom hij benoemd kon worden tot de naamdrager van deze kunstacademie. Zondermeer kunnen we dan concluderen dat deze man werkelijk een belangrijk voorbeeld moet zijn geweest en achteraf moet ik zeggen de de vaak zo sjovinistische Friesen in ieder geval 1 ding na moeten geven. De directeur van deze kunstenaar was zeker niet afkomstig uit Friesland en had een donkere huidskleur. Het was de heer Ruloff Manuputty , een hele aardige directeur die zeker een groot hart voor de kunst had. Via een oudere vriend van mij, de kunstenaar Jan Stroosma, leerde ik deze kunstacademie iets beter kennen. Hij gaf er als docent les, evenals hij dat deed in Groningen waar hij les gaf aan de Minerva-academie en dat was dus een dagschool-kunstacademie.

 

An art school that I was the first to receive was the Vredemen de Vries academy in Leeuwarden. It was the only art academy that you had at the time in Leewarden and only an evening school course. Perhaps it is not unimportant to look at who that Vredeman de Vries actually was and why he could be named the bearer of this art academy. Without a doubt we can conclude that this man must have been an important example and in retrospect I must say that the often so Shovinist Friesians must at least give one thing. The director of this artist was certainly not from Friesland and had a dark skin color. It was Mr. Ruloff Manuputty, a very nice director who certainly had a big heart for art. Through an older friend of mine, the artist Jan Stroosma, I got to know this art academy a little better. He taught there as a teacher, just like he did in Groningen where he taught at the Minerva academy and that was a day school art academy.

 

 

Toen ik nog even naar zijn naam opzoek ging, kwam ik een zeer bijzonder youtube-filmpje tegen en ik besloot het om het op deze site te zetten.

 

kijk naar een interview met de oud directeur van de Vredeman de Vries academie en lees het volgende:

01:32:01:00 : Filmfragment

Inhoud Ruloff Manuputty, beeldend kunstenaar. De gevoeligheid van Henri de Wolf, ‘Hanni’, bleek uit het feit, dat hij nergens te beroerd voor was om in opdracht van Manuputty reclame-opdrachten uit te voeren op het reclamebureau HaVé. ’s Nachts schilderden ze hun vrije werk. Ook daar bleek op de manier waarop Henri schilderde zijn gevoeligheid: de fijne structuur van de lijnen en de vlakverdeling.
Starttijd 01:32:01:00
Eindtijd 01:35:12:00

via de volgende link kun je de rapportage uit 1989 te bekijken:

http://www.gava.nl/zoeken/mais/archief?miview=ff&mivast=5&mizig=317&miadt=5&miaet=14&micode=2483&minr=6976013&milang=nl&misort=last_mod|desc