Home » Internationaal » Topofthemind GELD » Uitdrukken met het woord

Uitdrukken met het woord

Jezelf uitdrukken doe je dus op vele manieren. We hebben kunnen zien dat we elkaar kunnen belazeren en kunnen bedonderen. Elkaar zelfs vreselijk negatief kunnen gaan beinvloeden. Elkaar zelfs kunnen indoctrineren en doen geloven of verdoven in van alles en nog wat. Langs mijn persoonlijke weg kwam ik dus ook genoeg tegen en werd ik gevormd door ingrijpende gebeurtenissen van mijn bestaan. Dit heeft mij uiteindelijk gebracht tot de acceptatie die zich wist te openbaren in de Bijbel en die door kunstenaars door vele eeuwen heen al kon worden verbeeld. Ook in Den Haag trof ik iemand die zich hier mee bezig hield. Voor veel mensen is het boek van de Bijbel uitsluitend het boek van de zonden en van oorlogen geworden. Toch zie ik die gelijkenis nog steeds niet. Misschien omdat ik een weg ging die anders dan de meesten is gegaan en ik me juist liet voeden door mensen aan de andere kant van de wereld die mij konden doen getuigen van een zeer grote wijsheid, ook al hadden ze het in financieel opzicht veel en veel minder dan ik.

Hieronder dus even mijn verslag over het woord:

EN TOEN ONTSTOND HET WOORD EN KON MEN SPREKEN VOOR DE EEUWIGHEID

OMDAT MET HAD LEREN TEKENEN EN DAARMEE HERKENBARE TEKENS HAD WETEN TE MAKEN.

TEKENINGEN OF LETTERS DIE BIJ ELKAAR GEZET WOORDEN WERDEN.

EN WE LEZEN DAN UITEINDELIJK IN EEN BOEK DAT HET BOEK WERD GENOEMD EEN SCHEPPINGSVERHAAL:

In het begin was het Woord -In the beginning was the Word

en het Woord was bij God, -and the Word was with God,

en het Woord was God. -and the Word was God.

Het woord was bij God in het begin. -The word was with God in the beginning.

Door het Woord is alles ontstaan -Through the Word is all created

en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat.             -and without the Word nothing was made of all that exists.

Hierboven:  het begin van het  verhaal van Johannes. Alles is verhaal dat begon met een woord. Ieder mens is verhaal en dat verhaal gaat over wat wij leven noemen en laat ons zien van wat we willen geloven. Bijvoorbeeld: Is de aarde plat of is de aarde rond?

Above: The beginning of the story of John. All is story created by a word. Every person is story and that story is about what we call life and let us see what we want to believe. For example: Is the earth flat or is the earth round?

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.  In the Word was life;and the life was the light of men.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.-The light shines in the darkness -and the darkness comprehended it can not get under his control.