Home » Internationaal » Topofthemind GELD

Topofthemind GELD

Geld in beweging 

           Money           on the move

Vanuit een zoektocht naar de gevolgen van de openbaring van ADHD schandaal kwam ik op een site nog een rapportage over geld tegen die al door meer dan een miljoen mensen bekeken was. Ik had het plan gevat om deze uitzending even te bestuderen. Als je hier namelijk iets meer over leert dan verandert het je om keuzes te zullen maken in je leven. Dus wanneer genoeg mensen het weten zal het een systeem in de wereld kunnen doen veranderen. De rapportage kwam op 15 oktober 2013 online en sinds dien zijn er al 1.229 567 kijkers geweest die dit bestand hebben willen openen en misschien een deel is er dan nog toe over gegaan om het werkelijk helemaal te zullen gaan bekijken en te bestuderen. Het is het grootste geheim van het verborgen geld dat in omloop is gekomen. Economen en bankiers strooien met getallen in het rond die de meeste mensen helemaal niet kunnen beseffen. Ze weten vaak amper zich te beseffen van wat 1000 euro waard zal zijn, laat staan 10 000 euro of  100 000 of zelfs een 1000 0000. Geld is 1 van de top of the mind problemen die kans ziet om je te beïnvloeden als geen ander.

De andere 4 topoftheminds zijn:

seks, gezondheid, relatie en identiteit

Het topofthemind proplem vermengt met een beetje pijn, is de succesformule voor een bedriegelijke buiseness model. * Hans de Groot

Rijswijk / 12 december 2013

From a search for the effects of the manifestation of ADHD scandal , I came upon a site a report on money against which was watched by over one million people . I had grasped the plan to study it. Broadcast as If you slightly more to learn about here will change it to you will make in your life choices. So if enough people know it will be a system to make change in the world. The report came on October 15, 2013 and online and since this time there have already been 1.229.567 viewers that open this file and perhaps part is there yet proceeded to actually completely will look at it and will really study it. It is the biggest secret of the hidden money that came into circulation. Economists and bankers sprinkle with numbers in the round that most people may not realize . They often know only to realize what 1000 euros will be worth much less EUR 10 000 or 100 000 or 1000 0000 . Money is one of the top of the mind that sees problems likely to affect you like no other .

 

 

 

The other 4 topoftheminds are :

sex , health , relationships and identity

The topofthemind proplem mixed with a little pain , is the success formula for deceptive buisness model into this world.* Hans de Groot 

Rijswijk December 12 2013

Mijn aantekeningen:

Er is in de wereld een systeem ontwikkeld dat verantwoordelijk kan worden gesteld voor de ongelijkheid in onze wereld van vandaag. De huidige machten willen niet dat je er iets van zult weten, want dit systeem is wat hen aan de top van de financiële voedselketen heeft kunnen brengen voor al meer dan 100 jaar.

Het begint allemaal met de leuzen van gratis en voor niets een voordeel krijgen, maar gratis is er eigenlijk helemaal niets. Men legt dit uit als een zogeheten DEFICIT uitgave. Met het betalen van die zogeheten DEFICIT uitgave leent de staatskas valuta door de uitgifte van en obligatie. Maar wat is dan eigenlijk een obligatie??? Als je hier over nadenkt, kun je zeggen dat een obligatie eigen niets anders dan een veredelde rekening (kwitantie) Een mooi uitziend stuk papier met veel getalletjes en dat eigenlijk van je vraagt: Leen me vandaag meer dan een miljoen en ik beloof je over 10 jaar, veel en veel meer dan die miljoen terug te zullen geven, zeg maar een biljoen. Maar je moet begrijpen dat die obligaties dus onze eigen nationale schuld zijn.

 

Deze verheerlijkte schuldbekentenissen moeten door ons, onze kinderen en kleinkinderen dus terug betaald gaan worden met toekomstige belastingen. Daarom kan je dus zeggen dat wanneer een overheid een obligatie uitgeeft die overheid aan het stelen is van de welvaart in de toekomst. De grote banken van de wereld laten zichzelf dan zien en strijden er zelfs om, om slechts een deel van de schuld te kunnen kopen, waarmee ze dan weer hele grote rente kunnen vragen.

De grote banken spelen vervolgens een toneelspel met cijfers dat de naam draagt van “Open Markt Operaties” heet en verkopen die obligaties aan de zogeheten: “ Federatie Reserve” met grote winst.

 

Om te gaan betalen voor de obligaties opent de “Federatie Reserve” een goot rekeningboek en gaan dan zogenaamde cheques uitschrijven die natuurlijk geweigerd hadden moeten worden omdat ze getekend zijn op een rekening die altijd een saldo van 0,00 cent heeft en dus niets voorstelt. Die hele “Federatie Reserve” is dus een hele grote zwendel door de grote banken en een manier om zogenaamd geld te creëren uit helemaal niets. Een belastingsdienst overhandigt vervolgens deze zogenaamde cheques aan de grote banken en zo ontstaat hier dus zogenaamd geld dat dus eigenlijk helemaal niets voorstelt.

 

Die banken nemen dan dat geld aan en komen er nog meer obligaties voor een cheque die ze dan uitschrijven. Maar wat is deze cheque? Deze cheque is dus ook weer een valse schuldbekentenis. Als je een cheque schrijft, maak je natuurlijk eigenlijk gewoon een notitie en zeg je eigenlijk: Hier is mijn schuldbekentenis waarmee je contact geld kunt krijgen. Je kunt gewoon naar de bank gaan en het oppakken. Het is heel gemakkelijk hoor! Het is belangrijk voor je om dit principe van valse cheques die uitgegeven worden, door zult kunnen krijgen.

Een staatskas verstrekt dus schuldbekentenissen die obligaties heten. De banken kopen dan die schuldbekentenissen met valuta. “

 

De Federale Reserve” schrijft dan op zijn buurt schuldbekentenissen (cheques) uit en overhandigt ze aan de banken in ruil voor de schuldbekentenissen van de staatskas (staatsobligaties dus) Zo wordt er dus zogenaamde valuta gecreëerd. Dus wat er echt gebeurt, is dat er valse schuldbekentenissen via de bank als tussenpersoon, in omloop kunnen raken en er dus werkelijk vanuit het niets er zo “geld” wordt gemaakt. Dit proces herhaalt zich dus keer op keer. De banken verrijken zich en maken de schuld van de staatskas hoger en hoger. Uiteindelijk is er dus een opeenhoping van obligaties bij de zogeheten “Federatie Reserve” en er ontstaat zomaar opeens geld bij de staatskas. Dit is dus de plaats waar al het papieren geld van de regering vandaan komt. Dus uit die mysterieuze “Federale Reserve” Ze noemen dit vaak basis geld, maar het is dus eigenlijk helemaal geen geld en alleen maar bedacht geld.

 

Over de werkelijke definitie van geld: Geld moet een koopkrachtreserve zijn en zijn koopkracht onderhouden gedurende langere tijd. Men strooit in het rond met ontvangstbewijzen of claimcontrole op een schuldbekentenis die obligaties worden genoemd, maar dit zijn eigenlijk alleen maar een aantal nummertjes. De staatskas stort vervolgens de nieuw gecreëerde valuta in de verschillende afdelingen van de overheid en de politici zeggen: “Fantastisch zeg, hartelijk bedankt daarvoor!” En de regering geeft het geld (deficit uitgaven) vrolijk uit aan openbare werken, sociale programma’s en oorlog. De ambtenaren, contracteren en soldaten deponeren vervolgens hun loon in de banken.

 

Nu kan dit natuurlijk schokkend klinken, maar als jij je geld stort bij de bank, leen je eigenlijk geld uit aan de bank en dan kunnen ze er eigenlijk alles mee doen van wat ze maar willen. Dit houdt dus letterlijk in: Het gokken op de beurs en het uitlenen tegen winsten natuurlijk. En hier krijgt de geldmachine dus echt een onherroepelijk stempel van grote zwendel. Het begint dus allemaal waar de naam “FRACTIONELE RESERVE KREDIETVERLENING” begint.

 

Feitelijk houd de bank slechts een zeer klein gedeelte voor uw reserve en gaat het de rest van het geld vergokken of uit te lenen. Wanneer je bijvoorbeeld 100 euro naar de bank brengt, kan men 90 euro gelijk uitlenen en maar 10 euro voor je bewaren zonder het door te hebben. Dit wordt uitgedrukt met het woord “kluisgeld” Maar hoe kan het dan dat de bank er dan zomaar 90 euro van kan hebben gestolen? Dit kan omdat de bank ervoor schuldbekentenissen in de plaats heeft achtergelaten die de bank dus bij jou heeft gemaakt. Dit heet dus “BANKKREDIET”

 

Het klinkt misschien gek: Maar hier is het in zwart-wit van de belastingdienst: Commerciële banken creëren chequeboeken wanneer zij een lening toekennen door simpelweg nieuwe deposito-euro’s toe te gaan voegen aan rekeningen en dit wordt dan genoteerd in hun boeken in ruil voor een schuldbekentenis van een kredietnemer. Dit zijn dus gewoon nummers die de banken zelf bedenken en in hun computers willen typen. 100 euro die je dus letterlijk zult storten, zal door de bank gauw genoeg 1000 euro kunnen worden door zwendelpraktijken met valse obligaties, zogenaamde kredietverstrekkingen en zogenaamde cheques die er worden uitgeschreven.

 

Dus in het kort nog een keer:

De makers krijgen de mogelijkheid om met jouw geld te doen van wat ze willen en storten het opnieuw elders of lenen het weer uit. Vervolgens: Opnieuw gestort en opnieuw uitgeleend, Opnieuw gestort en opnieuw uitgeleend, achter elkaar door. En waar komt het grootste deel van de valutalevering ( het uiteindelijke geld) vandaan? Het is natuurlijk leuk dat er enorme hoeveelheden geld of valuta in de maatschappij terecht komen, maar wanneer jij je realiseert dat er feitelijk 92,96 % van al het geld dat in omloop is bij de overheid gewoon gemaakt wordt door banken is dat wel even een ander verhaal.

En dan kan jij je gaan beseffen dat de prijzen van alledaagse goederen en diensten slechts fungeren als een soort van spons naar een steeds meer groeiend geldaanbod. Hoe meer munt we hebben, hoe meer de producten zullen stijgen.

 

Zo ontstaat er dus inflatie en de ware definitie van inflatie is een uitbreiding van het valuta-aanbod, stijgende prijzen en waar de staatskas en de Federatie Reserve verheerlijkte schuldbekentenissen uitwisselen en een heleboel nummers die de banken gewoon in hun computers typen. Dat is alles.

Dat is onze hele valutadistributie. Het is niets anders dan een aanbod van nummers. Sommigen afgedrukt, de beste getypt, maar er is niets anders. Maar als u dacht dat dit gek was, maak je dan maar klaar om deze schemerzone van de moderne economie in te stappen. We werken voor een deel voor deze overgrote oplichterij. De maatschappij waar dus de staatskas en de “Federale Reserve” verheerlijkte schuldbekentenissen uitwisselen.

 

Ware rijkdom is je eigen tijd die je ergens in investeerd, maar we verhandelen heel veel momenten in ons leven van uur tot uur, van dag tot dag en van jaar tot jaar voor slechts nummertjes die iemand heeft afgedrukt op stukjes papier.

 

En gewoon dus heeft ingetypt in een computer. Nu representeren deze getallen dus ons bloed, zweet, tranen, arbeid, ideeën en talent. We zijn geworden van wat de munt zijn waarde geeft. Maar nu komt de echt wrede grap… we werken dus hard, zodat we wat van ons geld kunnen gaan sparen.

 

Zodat we dus de belastinginner ook kunnen betalen, (in VS heet dat de IRS), zij maken het vervolgens over aan de staatskas, zodat de staatskas de hoofdsom plus rente kan betalen op een obligatie die de “Federale Reserve” dan weer gekocht heeft met een cheque die is afkomstig is van een rekening die gewoon helemaal leeg is. Een groot deel van onze belastingen wordt niet gebruikt voor scholen, wegen en openbare diensten, maar om de rente op obligaties te betalen die de “Federale Reserve” gekocht heeft met een cheque die zomaar geschreven is  op een rekening die helemaal leeg is.

 

Dit is toch onvoorstelbaar? Of niet soms? Maar hier komt dus een van de allergrootste geheimen mee naar buiten: Voor de oprichting van de “ Federale Reserve” was er geen behoefte aan persoonlijke inkomstenbelasting.

 

“De Federale Reserve” werd toen dus opgericht in 1913 en precies in datzelfde jaar werd de Grondwet hervormd om de inkomstenbelasting te gaam heffen. Denk je nou echt dat dit gewoon toeval was? Vraag jezelf dan maar eens af hoeveel inkomstenbelasting je al hebt betaald in je leven. Veel ervan werd dus stilletjes weggeheveld in de handen van degenen die eigenaar zijn van dit duistere systeem.

 

Ja, dit duistere systeem heeft dus eigenaars… en wie ze zullen zijn, zullen we snel genoeg achter kunnen komen. Maar eerst moeten we dus de wirwar van het zogenaamde “schuldplafond” begrijpen. Het is allemaal gebaseerd op een enorme paradox:

Er was rente verschuldigd op die obligatie, en er was rente verschuldigd op elk van die leningen die de banken gemaakt hebben. Dat betekent dat er rente verschuldigd is op elke dollar in omloop.

 

Laat we even een voorbeeld nemen:

 

Als je de eerste euro in omloop leent en dat is misschien even voor te stellen als de enige euro die er op de hele planeet bestaat, maar je belooft om die terug te betalen plus nog een euro aan rente… waar haal je dan de tweede euro om de rente te betalen. Het antwoord is dat je die euro in omloop moet lenen en opnieuw moet beloven om ook die terug te betalen met rente.

 

Dus zijn er vanaf dat moment 2 euro in omloop, maar je bent er dan 4 verschuldigd en zo gaat dat door en door en zo gaat het dus telkens verder en verder. Het resultaat is dat er nooit genoeg. Er is altijd meer schuld in het systeem dan er geld in omloop is om de schuld te betalen. Daarom is dus het hele systeem onmogelijk. Maar het systeem is eindig. Het kan dus niet altijd zo door gaan en er komt op een dag aan een eind.

 

En nu de vraag even: Wat zou er gebeuren als de overheid zou stoppen met lenen om deficit uitgaven te kunnen doen? Die betalingen op die staatsobligaties gaan stoppen? Wat zou er gebeuren als het publiek dus zal gaan stoppen met lenen en daarmee dus steeds dieper in de schulden te geraken? Gaan zij hun huis en autoafbetalingen dan stoppen? Nee, er is een betaling verschuldigd!

 

En iedere maand wordt de hoofdsom vermeerderd met de rente op iedere Euro die in omloop is. En de betalingen stoppen dus niet. Want als we stoppen met lenen dan wordt er geen nieuw valuta aangemaakt. Valuta te vervangen die we gebruikten om die betalingen te verrichten.

  • Of je nou een betaling maakt op een lening
  • Of een belasting betaalt om een betaling te voldoen
  • Of het gedeelte van de betaling dat eraf gaat om de hoofdsom te betalen obligatie, 

 

Het gedeelte van de betaling dat eraf gaat om de hoofdsom te betalen, vernietigt dat deel van de schuld. Maar de schuld vernietigt ook de valuta. Valuta en schulden zijn als materie en antimaterie. Wanneer ze elkaar ontmoeten vernietigen ze elkaar.

 

Als we net alleen de hoofdsom op alle leningen en obligaties die bestaan verdwijnt het gehele valuta aanbod gewoon. Dus als we niet elk jaar dieper in de schulden gaan, gebeurd er dit: Het hele ding gaat in een deflatoire instorting onder het gewicht van die betalingen.

Politici en experts praten over evenwicht brengen in de begroting, betalen van de schuld en leven binnen onze mogelijkheden.

 

Ze begrijpen niet dat het onmogelijk is om dat te doen onder het huidige geldsysteem zonder het laten instorten van de gehele economie. Dit is waarom een gesprek over een schuldplafond niet allen belachelijk is… Het is ook een waanvoorstelling. Het systeem is ontworpen om steeds toenemende niveaus van schulden nodig te hebben, alleen maar om verder te gaan.

 

En dat is waarom politici altijd de bal vooruit schoppen en ze verhogen dit zogenaamde “schuldplafond” opnieuw en opnieuw totdat het hele systeem uiteindelijk ingestort onder zijn eigen gewicht.

Met ander woorden, ze willen niet dat het instort tijdens hun dienst. De grondleggers van de VS kenden de gevaren van centraal bankieren en men vocht om zich te kunnen bevrijden van dit specifieke ding.

 

De revolutionaire oorlog begon al een belastingopstand, maar nu moeten we belasting betalen, alleen om een monetair systeem te hebben.

 

(tot zover dus even mijn verslag over de 1e helft van de documentaire die hier boven te zien is)

 

My notes:

A system has been developed in the world that can be held responsible for the inequality in our world today. The current powers do not want you to know anything about it, because this system is what has brought them to the top of the financial food chain for more than 100 years.

It all starts with the slogans of getting free and an advantage for nothing, but free is really nothing at all. This is explained as a so-called DEFICIT edition. With the payment of the so-called DEFICIT edition, the treasury borrows currencies through the issuance of a bond. But what is actually a bond ??? If you think about this, you can say that a bond itself is nothing but a glorified bill (receipt). A nice looking piece of paper with lots of numbers and that actually asks of you: Lend me more than a million today and I promise you about 10 years, many and many more than that million, say a trillion. But you have to understand that these bonds are therefore our own national debt.

 

 

 

These glorified debts must therefore be repaid by us, our children and grandchildren with future taxes. That is why you can say that when a government issues a bond that government is stealing from future prosperity. The big banks of the world then show themselves and even compete to be able to buy only part of the debt, with which they can then again demand very large interest.

The big banks then play a play with figures that bears the name of "Open Market Operations" and sell those bonds to the so-called "Federation Reserve" with large profits.

 

 

To pay for the bonds, the "Federation Reserve" opens a gutter account book and then starts issuing so-called checks that of course should have been refused because they are signed on an account that always has a balance of 0.00 cents and therefore does not represent anything. That entire "Federation Reserve" is therefore a very big scam by the big banks and a way to create so-called money out of nothing. A tax office then hands over these so-called checks to the big banks, so that so-called money is created here that actually means nothing at all.

 

 

 

These banks then take that money and there are even more bonds for a check that they then issue. But what is this check? This check is therefore also a false admission of debt. When you write a check, you of course just make a note and actually say: Here is my confession with which you can get money. You can just go to the bank and pick it up. It is very easy though! It is important for you to be able to get through this principle of fake checks that are issued.

A state treasury therefore issues debt confessions called bonds. The banks then buy those debts with currencies. "

 

 

The Federal Reserve ”then issues debts (checks) at its neighborhood and hands them over to the banks in exchange for the government's debts (ie, government bonds). In this way, so-called currencies are created. So what really happens is that fake confessions can go into circulation via the bank as an intermediary and so "money" is actually made from scratch. This process therefore repeats itself time and time again. The banks are enriching and making the government's debt higher and higher. So in the end there is an accumulation of bonds at the so-called "Federation Reserve" and suddenly money is created at the state treasury. So this is the place where all the paper money from the government comes from. So from that mysterious "Federal Reserve" They often call this basic money, but it is actually not money at all and just money.

 

 

 

About the real definition of money: Money must be a purchasing power reserve and maintain its purchasing power for a longer period of time. They scam around with receipts or a claim check on a confession of debt called bonds, but these are really just a few numbers. The state treasury then pays the newly created currency into the various departments of the government and the politicians say: "Fantastic, thank you very much for that!" And the government happily spends the money (deficit spending) on public works, social programs and war. The civil servants, contracting and soldiers then deposit their wages in the banks.

 

 

 

Now this can of course sound shocking, but if you deposit your money at the bank, you actually lend money to the bank and then they can actually do anything with it whatever they want. So this literally means: Gambling on the stock market and lending against profits of course. And here the money machine really gets an irrevocable stamp of a big scam. So it all starts where the name
"FRACTIONAL RESERVE CREDIT PROVISION" begins.

 

 

In fact, the bank only holds a very small portion for your reserve and it will gamble or lend the rest of the money. For example, if you bring 100 euros to the bank, you can lend 90 euros right away and only save 10 euros for you without realizing it. This is expressed with the word “safe money”. But how is it possible that the bank may have stolen just 90 euros from it? This is possible because the bank has left debt confessions in the place that the bank has made with you. This is called "BANK CREDIT"

 

 

It may sound strange: But here it is in black and white from the tax authorities: Commercial banks create check books when they grant a loan by simply adding new deposit euros to accounts and this is then recorded in their books in exchange for a acknowledgment of a borrower's debt. So these are just numbers that the banks themselves come up with and want to type in their computers. 100 euros that you will literally deposit will soon be enough for the bank to become 1000 euros through scams with fake bonds, so-called loans and so-called checks that are issued there.

 

 

 

So again in short:

The makers get the opportunity to do what they want with your money and deposit it elsewhere or lend it out again. Then: Re-deposited and re-lent, Re-deposited and re-lent, one after the other. And where does most of the currency delivery (the final money) come from? It is of course nice that huge amounts of money or currency end up in society, but when you realize that in fact 92.96% of all the money in circulation with the government is simply made by banks, that is just a bit of a different story.

And then you can realize that the prices of everyday goods and services only function as a kind of sponge towards an ever-increasing supply of money. The more currency we have, the more the products will rise

 

 

This is how inflation comes about and the true definition of inflation is an expansion of the supply of currencies, rising prices and where the state treasury and the Federation Reserve exchange glorified debts and a lot of numbers that the banks just type in their computers. That's all.

That is our entire currency distribution. It is nothing but a range of numbers. Some printed, the best typed, but there is nothing else. But if you thought this was crazy, get ready to step into this twilight zone of the modern economy. We work in part for this vast scam. The society where the treasury and the "Federal Reserve" exchange glorified debt confessions.

 
 


True wealth is your own time that you invest in something, but we trade very many moments in our lives from hour to hour, day to day, and year to year for just numbers that someone has printed on pieces of paper.

 

And just so typed in a computer. Now these numbers represent our blood, sweat, tears, labor, ideas and talent. We have become what gives the coin its value. But now comes the really cruel joke ... so we work hard so that we can save some of our money.So that we can also pay the tax collector (in US this is called the IRS), they then transfer it to the state treasury, so that the state treasury can pay the principal plus interest on a bond that the "Federal Reserve" then bought with a check that comes from an account that is just completely empty. A large part of our taxes is not used for schools, roads and public services, but to pay the interest on bonds that the “Federal Reserve” has bought with a check that is just written on an account that is completely empty.Isn't this unimaginable? Or not? But here one of the greatest secrets comes out: Before the creation of the "Federal Reserve" there was no need for personal income tax.

 

 

"The Federal Reserve" was then established in 1913 and the same year the Constitution was reformed to levy income tax. Do you really think this was just a coincidence? Then ask yourself how much income tax you have already paid in your life. Much of it was therefore quietly swept away in the hands of those who own this dark system.Yes, this dark system has owners ... and we will find out who they will be soon enough. But first we have to understand the maze of the so-called "debt ceiling". It is all based on a huge paradox:

Interest was owed on that bond, and interest was owed on each of those loans that the banks made. That means that interest is payable on every dollar in circulation.


Let's take an example:If you borrow the first euro in circulation and that may be just as imaginable as the only euro that exists on the entire planet, but you promise to pay it back plus another euro in interest ... where do you get the second euro to pay the interest. The answer is that you have to borrow that euro in circulation and have to promise again to pay it back with interest.

 

 

So from that moment there are 2 euros in circulation, but you owe 4 and that goes on and on and so it goes on and on. The result is that there is never enough. There is always more debt in the system than there is money in circulation to pay the debt. That is why the entire system is impossible. But the system is finite. So it can't always go on and one day comes to an end.And now the question: What would happen if the government stopped borrowing to be able to do deficit spending? Those payments on those government bonds are going to stop? What would happen if the public started to stop borrowing and thus get deeper into debt? Are they going to stop their house and car payments? No, a payment is due!And every month the principal is increased by the interest on every Euro that is in circulation. And the payments do not stop. Because if we stop borrowing, no new currency will be created. Replace currency that we used to make those payments.
 

Whether you make a payment on a loan
Or pay a tax to make a payment
Or the part of the payment that goes off to pay the principal bond,

 
 

The part of the payment that goes off to pay the principal destroys that part of the debt. But the debt also destroys the currency. Currency and debts are like matter and antimatter. When they meet, they destroy each other.

 

If we just put the principal on all loans and bonds that exist, the entire currency offer simply disappears. So if we don't go deeper into debt every year, this happens: The whole thing goes into a deflationary collapse under the weight of those payments.


Politicians and experts talk about balancing the budget, paying the debt and living within our means.


They do not understand that it is impossible to do that under the current money system without collapsing the entire economy. This is why a conversation about a debt ceiling is not all ridiculous ... It is also a delusion. The system is designed to need ever-increasing levels of debt, just to move on.And that is why politicians always kick the ball forward and they raise this so-called "debt ceiling" again and again until the entire system eventually collapsed under its own weight.

In other words, they don't want it to collapse during their service. The founding fathers of the US knew the dangers of central banking and they fought to be able to free themselves from this specific thing.The revolutionary war already started a tax uprising, but now we have to pay taxes just to have a monetary system.(so far so my report about the 1st half of the documentary that is shown above)

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb