Home » Hogeschool Rechtenstudie 2018

Haagse Hogeschool school voor woordkunstenaars 2018 of zowel de studie Rechten

Waarom het ook mogelijk om een ‚Äč‚Äčrechtenstudie te zien als een kunststudie?

Een rechtenstudie is een studie waarin de mens de mensenrechten wil bestuderen. Het is een studie die vele deuren naar een goedbetaalde baan kan openen, maar waar je mensen ook kunt helpen om zich beter uit te drukken door gekozen woorden en daden

Why it is also possible to see a study of law like a study of art?

A law degree is a study in which man wants to study human rights. It is a study that can open many doors to a well-paid job, but where you also can help people to express themselves more better by choosen words and acts.

Het was eens op mijn werk in Amstelveen toen ik vernam waar het Nederlandse wetboek van het menselijk recht eigenlijk op gebaseerd is. Het was het boek: de Bijbel, een boek waar natuurlijk ook de Koran vanuit is ontstaan. Maar de Bijbel verdiept zich natuurlijk op een veel breder gebied en de Koran heeft een aantal verhaallijnen van de Bijbel zeer radicaal gedacht te kunnen wijzigen. Wie bijvoorbeeld eens naar het verhaal van Sarah en Hagar wil kijken, zal via Hagar bij de Islam uitkomen en via Sarah bij het Christendom. De betekenis van de 2 namen Sarah en Hagar geven me dan eigenlijk al voldoende uitleg om te kiezen van waar ik in wil geloven. Sarah betekend prinses en Hagar betekend vluchteling/stanger. Het is dan voor mij dan niet meer moeilijk om te kiezen waar ik in wil geloven.

It was once at my work in Amstelveen where I learned where the Dutch human law was actually based on. It was the book: the Bible, a book from which 650 years later a Qur'an was also derived. But of course the Bible deepens in a much wider area as the Quran. The Quran has changes a lot of storylines of the Bible radically. For example, anyone who wants to look at the story of Sarah and Hagar will come with the Islam through Hagar and through Sarah to Christianity. The meaning of the 2 names Sarah and Hagar actually give me enough explanation to choose from what I like to believe. Sarah means princess and Hagar refugee / stanger. It is then no longer difficult for me to choose what I want to believe in.

Toch bij een studie van recht gaat het om een voornaam toneelspel waar doorgaans behoorlijk grote bedragen geld in omloop gaan. Een goede advocaat kan zeker een goede redenaar inhouden en een zaak voor mensen winnen.

Het is dan eigenlijk het talent dat men als advocaat heeft kunnen leren. De kunst is het om betrouwbaar over te kunnen komen, vertrouwen te winnen en daarbij zelf dan buiten schot proberen te blijven.

Yet, in a study of law, it is a distinguished play that usually involves large amounts of money. A good lawyer can certainly hold a good orator and win a case for people. It is actually the talent that one can learn as a lawyer. The art of being able to come across as trustworthy, gaining trust and trying to stay out of it for yourself.

Toch wanneer iemand hier juist als advocaat niet altijd toe in staat zal zijn, wekt het bij mij een grote charme. Want natuurlijk ook advocaten of rechtsgeleerden zijn mensen van vlees en bloed. Ze zijn niet heilig en maken net zoals ieder mens, fouten. Toen ik ooit geraakt werd door een goede advocaat die mij een werkelijk menselijk gevoel kon tonen, was ik zeker onder de indruk en heb ik denk ik ingezien waarom hij een werkelijke goede advocaat was.

Yet when someone here as a lawyer is not always able, it gives me a great charm. Because, of course, lawyers are people of flesh and blood. They are not holy and make mistakes just like every human being. When I was ever touched by a good lawyer who was able to show me a real human feeling, I was certainly impressed and I realized why he was a really good lawyer.

Ik maakte zelfs een EP-phone van het recht en gebruikte bewust zijn afbeeldingen. Toch kwam ik er ook achter dat er Goddelijk recht bestond en eigenlijk staat dat nu voor mij overal boven.

I even made an EP-phone of the right and consciously used his images. Yet I also found out that there was divine right and actually that is now above me in everywhere.

Vanmiddag (13-7-2018) maakte ik deze foto’s van studenten recht die net afgestudeerd waren en ik vond het leuk om er wat foto’s ervan te maken, al was er achteraf een vermoedelijke Moslim-beveiligingsbeambte die mij de foto’s het liefst ter plekke had willen doen laten wissen.

This afternoon (13-7-2018) I made this photos of students who had just graduated and I liked to take some pictures of it. Afterwards I saw a presumptive Muslim security man that would have liked me to removed the photos on the spot.

De beveiligingsman wilde blijkbaar bepalen dat fotograferen uitsluitend toegestaan kon worden door genodigden en hij had vraagtekens gekregen of ik wel een genodigde was.

The security man apparently wanted to stipulate that photography could only be allowed by invitees and he had questioned whether I was an invitee

Toen ik zei dat ik fotograaf was, gaf hij echter aan dat hij mijn fototoestel er niet professioneel genoeg uitzag. Ik heb hem maar in zijn uiterlijke waan gelaten.

When I said that I was a photographer, however, he indicated that I didn't look professional enough with my simple old camera. I left him in his outer delusion