Home » Contact + werkaanbod

Contact + werkaanbod

Hans de Groot

In 2006 heb ik de stichting Bando opgericht. Zelf heb ik me verdiept als beeldend kunstenaar in verschillende vormen van expressie.

Ik werk vaak als autonoom beeldend kunstenaar, maar ook als begeleider, docent en regelmaat als straatmuzikant. Verder maak ik regelmatig websites

en doe ik verschillende onderzoeken.

 

Mijn onderzoek gaat vaak over 4 verschillende communicatiemiddelen te weten: toneel (met woorden) , Beeldende Kunst ( met beeld), Dans (met beweging) en Muziek (met klank)
Vaak gebruiken we al deze commuincatiemiddelen door elkaar, maar werken ze natuurlijk het beste als ze goed en in harmonie met elkaar samen kunnen werken. Dit is dan ook de doelstelling van de stichting Bando die ik in 2006 heb opgericht.

In 2006 I founded the Bando foundation.

I have studied myself as a visual artist in various forms of expression.

I often work as an autonomous visual artist, but also as a supervisor, teacher and regularity as a street musician.

I also regularly create websites

and do various investigations.

 

My research is often about 4 different means of communication: theater (with words), Visual Arts (with image), Dance (with movement) and Music (with sound)
We often use all these means of communication interchangeably, but of course they work best if they can work well and in harmony with each other. This is the objective of the Bando foundation that I founded in 2006.

 

Mijn grootste mankement: weinig tot geen zakelijk inzicht. Heb jij die kwaliteiten wel, deel ze dan graag met mij, maar doe dit zonder mij afhankelijk van jou te maken.

My biggest flaw: little to no business insight. If you have those qualities, please share them with me, but do this without making me dependent on you.

 

"Neem  mijn marionetten en laat ze dansen en laat mijn publiek ervan genieten en er plezier aan beleven. En doe het op zo'n manier dat ze een echt doel in hun leven vinden en zien, zodat ze een kleine vergoeding betalen voor niet een kleine ontdekking van stichting Bando"

 

 

"Grab my puppets, let them dance and let my audience enjoy it and have fun with it. And do it in such a way that they will find and see a real purpose in their lives, so that they will will pay a small fee for not a small discovery of the Bando Foundation"

telefoon:

06 - 4 22 33 1 66

 070 - 33 61 811


Email: stichtingbando@gmail.com  
Adres: Louis Bouwmeesterstraat 82
2284 XT Rijswijk (ZH) Nederland,

 

maar ook werkzaam in de Filippijnen

telephone:
06 - 4 22 33 1 66
070 - 33 61 811

Email: stichtingbando@gmail.com 
Address: Louis Bouwmeesterstraat 82
2284 XT Rijswijk (ZH) The Netherlands,
 
but also working in the Philippines