Kunstscholen

Kunst omdat het moet

Art because we need

Kunst is een hulpmiddel om jezelf te uiten en we kunnen een belangrijk voorbeeld worden. Ik neem aan dat wij als mensen ons best moeten doen om iets van echte waarde van het leven te maken. Dus om een ‚Äč‚Äčecht doel te vinden. Een belangrijk voorbeeld van een persoon in mijn jeugd die dit doel niet meer kon zien, was misschien mijn echte motor om hier onderzoek naar te willen doen. Dus dit onderzoek was zeker niet zonder een reden. Niet zo lang geleden kwam ik een kinderliedje tegen dat ik wilde leren zingen:

"Elke regel is gemaakt met een reden."

Maar om mezelf eerst even aan u voor te stellen: mijn naam is Hans en ikzelf ben een beeldend kunstenaar geworden. Van jongs af aan was ik erg aangetrokken door verschillende kunsten. Dit was natuurlijk de kunst van het beeld, de kunst van het woord, de kunst van het bewegen (dans) en de kunst van de muziek.

Art is a tool for expressing yourself and we can become an important example. I assume that we as humans should do our best to make something of real value of your life. So to find a real goal. An important example of a person in my childhood that could no longer see this goal, was maybe my real main engine for wanting to investigate in this. So this research was certainly not without a reason. Just little time ago I remember recently a childrensong that I was practisice to sing:

"There's a reason for the rule, there is a reason."

But first of all, to introduce myself to you: My name is Hans and I myself have become a visual artist. From an early age I was very attracted by different arts. These were the art of the image, of course, the art of the word, the art of movement and the art of music.

4 verschillende vormen van communicatie om ons mee uit te drukken.

4 different forms of communication to express human life.

 

Hierboven een schilderij over "Acts" en een theaterplaat die ik ooit maakte van de te dikke heks met de naam "Dulle Griet" die dacht dat alles rond was en dit uitte tot de "heilige Brandon" die dacht dat het echt dacht de aarde was plat.

Above is a painting about "Acts" and a theater-picture that I made once of the too fat witch with the name of "Dulle Griet" who thought that everything was round and pronounced this to the "holy Brandon" who thought really thought the earth was flat.