Home » Mijn eigen scholen » Kleinkunstacademie Amsterdam

Kleinkunstacademie Amsterdam

(Op de Lindengracht alweer heel veel jaren geleden)

(Op de Lindengracht alweer heel veel jaren geleden)

Lang geledenmaar ik ken er nog een paar en dat is die jongen die lange jongen die op Robert Long lijkt. Hij kwam uit Braband als ik me niet vergis

en ik weet in ieder geval nog dat hij de eigenaar van een fop/winkeltje was. De jongen met zijn handen gekruisd ken ik ook nog. Hij werkte en werkt misschien

nog wel nog steeds in een antiekboekenzaak in Jordaan van Amsterdam. Hij zong eens dat liedje van MENS DURF TE LEVEN, nee, hij kon eigenlijk helemaal niet goed zingen, maar het lied raakte me wel, want het was een zeer bijzondere tekst van Jean Louis Puisuise en die wordt gezien als de vader van het

Nederlandse cabaret. Toch hier onder nog even een paar fragmenten die me wel iets doen.

A long time ago, but I know a few more and that is that boy that tall boy who looks like Robert Long. He came from Brabant if I'm not mistaken

and at least I remember that he was the owner of a joke / shop. I also remember the boy with his hands crossed. He worked and maybe works

still in an antique bookstore in the Jordaan district of Amsterdam. He once sang that song from MAN DARE TO LIVE, no, he could actually do it all not singing well, but the song did touch me, because it was a very special text by Jean Louis Puisuise and is seen as the father of the
Dutch cabaret. Yet here are just a few excerpts that do something to me.

 

Foto met muziek-docent: Bas Odijk

Het was toen nog normaal dat je tijdens de les mocht roken. 

It was then normal that you were allowed to smoke during class.

 

film beelden uit 1927                                                                                     

voor mij een belangrijke voorbeeld uit de kleinkunst was allereerst natuurlijk Ramses Shaffy die ik ooit nog eens op heb willen zoeken in zijn laatste woonverblijf.

for me, an important example from small art was, of course, first and foremost Ramses Shaffy, whom I once wanted to visit in his last home.

 

een ander groot voorbeeld in de kleinkunst was voor mij Hetty Heyting

Wat ik met deze foto heb is misschien moeilijk uit te drukken. Het is de vader van het Nederlandse toneel, de Joodse Louis Bouwmeester met zijn jongste dochter Wiesje Bouwmeester.

Het boekje van Wiesje verteld me dus iets over deze grote `stoere` Louis Bouwmeester, een man die het toneel uit kon dragen ter genot van velen en die niet te vergelijken is met in deze tijden.

Hier was dus nog heel duidelijk dat ook de grootste perfectionist in de toneelkunst zijn grote zwakheden kende en wist te tonen en dit tekende Wiesje in haar kleine boekje op.

We willen allemaal zo graag perfect zijn in deze tijd, maar die perfectie zal dus werkelijk nooit kunnen bestaan zoals dit grootse voorbeeld ons kon getuigen.

 

 

 

 

What I have with this photo may be difficult to express. It is the father of the Dutch stage, the Jewish Louis Bouwmeester with his youngest daughter Wiesje Bouwmeester.

The booklet by Wiesje tells me something about this great "tough" Louis Bouwmeester, a man who could carry the stage for the enjoyment of many and who cannot be compared to these times.
 
So here it was very clear that even the greatest perfectionist in theater knew his great weaknesses and was able to show them, and Wiesje noted this in her small book.
We all so much want to be perfect in this time, but that perfection will really never exist as this great example could prove to us.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb