Home » Kunstscholen in Den Haag » Kunstacademie van Den Haag

Kunstacademie van Den Haag

Art Academy of The Hague

De kunst academie in Den Haag is dus koninklijke kunstacademie gaan heten. Echter alleen om het feit dat het in Den Haag gelegen was en omdat een "koning" hier toevallig ooit eens een paleis heeft laten bouwen en vroeger vanuit deze plaats heeft willen regeren. Vanuit deze traditie bestaat er nog steeds de veel gebruikte titel van KONINKLIJK in Den Haag. En natuurlijk komt de regering van Nederland er ook nog steeds samen en bestaat er nog steeds een koninklijk paleis.

Om er achter te komen van wat ik daar zelf van vind, moet je maar eens gaan vragen aan een dove Nederlander hoe het woord "Den Haag" in gebarentaal wordt uitgedrukt.

De kunstacademie van Den Haag is echt een grote kunstfabriek. Het is echt onmogelijk om werkelijk alles te zien voor mij. Maar toch vind ik het altijd erg leuk om er door heen te lopen en te zien waar mensen uit alle delen van de wereld  zich hier mee bezig hebben willen houden.

The art academy in The Hague has thus become the royal art academy. However, only because of the fact that it was located in The Hague and because a "king" happened to have once built a palace here and used to reign from this place. From this tradition there is still the much used title of ROYAL in The Hague. And of course the government of the Netherlands is still there and there is still a royal palace.

 

To find out what I think of it by my own, you should ask a deaf Dutch person how the word "The Hague" is expressed in sign language.

 

The art academy of The Hague is really a big art factory. It is really impossible to see everything for me. But it is always very nice to walk through the building to see what people from all over the world did choose to study.

 

 

Zondag 8 juli 2018

Sunday, July 8, 2018

Vanaf het dak van de kunstacademie, zie je een beeld van de hoge gebouwen waaronder het zogeheten "Niew Babylon"

From the roof of the art academy, you see an image of the tall buildings including the so-called "New Babylon"

Een korte beschrijving van de mensen die ik sprak, zal de komende week volgen.

A short description of the people I spoke will follow coming week

Maandag 9 juli 2018

Monday, July 9, 2018

Dinsdag 10 juli 2018

Tuesday 10 July 2018

Eerdere jaren

Previous years